Filosofia

Shorinji Kempo ja Kongo zen

Kongo zen on zen-buddhalaisuuden muoto, jonka Doshin So sisällytti kehittämäänsä itsepuolustustaitoon Shorinji Kempoon. Hän yhdisti Buddhan ja Bodhidharman oppeja muokaten niistä hyvin käytännönläheisen opin siitä, kuinka ihminen voi parantaa omaa ja läheistensä elämän laatua. Kongo Zen opettaa kehon ja mielen ykseyttä ken zen ichinyo ja sitä, että ihmisen koko ilo ja onni löytyvät elämisestä puoliksi toisille ja puoliksi itselle. Harjoittelemalla ken zen ichinyo -periaatteen mukaisesti ihmiset voivat muokata itsestään luottamuksen arvoisia itselleen ja toisille. Tämän avulla ihmiset voivat edistää sekä omaa että myös toisten onnellisuutta koko yhteiskunnassa.

Shorinji Kempo on kongo zenin pääasiallinen harjoitusmuoto.

Shorinji Kempon filosofiset pääperiaatteet

Ken zen ichinyo – Keho ja mieli ovat yhtä

Tapa kehittää sekä kehoa että mieltä: On yleistä ajatella, että keho ja mieli ovat erillisiä kokonaisuuksia. Kun jokin yllättää meidät, sydämen tahti kiihtyy, sairastummeniin myös mielialamme laskee. Kehomme ja mielemme ovat tiiviissä yhteydessä. Kun harjoittelemme Shorinji Kempoa, on tärkeää säilyttää tasapaino fyysisen ja henkisen harjoittelun välillä. Shorinji Kempo ei ole pelkkä mieleen liittyvä teoria, eikä tapa saavuttaa henkinen täyttymys pelkän fyysisen ponnistelun avulla. Shorinji Kempon harjoittelu on tapa kehittää yhtälailla sekä kehoa että mieltä itsetutkiskelun ja itsessä piilevien mahdollisuuksien avulla.

Riki ai funi Rakkaus ja voima sopusoinnussa

Toimintaa ohjaava periaate: Keskeinen ajatus on, että pelkästään rakkaus ja myötätunto eivät riitä onnelliseen elämään: tarvitaan myös älyä ja voimaa. Jos sinulta puuttuu rohkeutta, voimaa tai kykyä ryhtyä toimenpiteisiin, et pysty auttamaan muita. Pelkkä voima
ilman rakkautta tai myötätuntoa on lähinnä väkivaltaa. Jotta voit voittaa epäoikeudenmukaisuuden täytyy sinun pystyä tunnistamaan ero hyvän ja pahan välillä, arvioida ilanteita oikeudenmukaisesti ja tietää, kuinka pystyäy hyödyntämään omia kykyjään.
On olemassa sanonta: ”Oikeudenmukaisuus ilman voimaa on tehotonta. Voima ilman oikeudenmukaisuutta on
väkivaltaa.” Sinun tulee tehdä elämästäsi vakaata ja onnellista
ja edistää aktiivisesti rauhaa ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Shushu koju – Puolustus ensin, hyökkäys sitten
Oikea tapa harjoittaa tekniikoita ja luonnetta: Shorinji Kempon tekniikat on rakennettu siten, että ne alkavat puolustuksella. Vastahyökkäys tulee vasta sen jälkeen, kun puolustaja on saanut suojattua itsensä. Shorinji Kempo on kamppailulaji, jota käytetään vain väkivaltaa vastaan puolustautumiseen. Tämä on lajin peruslähtökohta, jonka vuoksi ensimmäistä iskua ei tule lyödä
ajattelemattomasti. Myös tekniikoiden suorittaminen hyötyy tästä: kun puolustajan tila on vakaa, hän pystyy hyödyntämään hyökkääjän liikkeestä syntyvän tilaisuuden.

Fusatsu katsujin – älä tapa, vaan ohjaa oikealle tielle

Suojele muita ilman vahinkoja: Shorinji Kempon fyysisillä tekniikoilla ei ole tarkoitus vahingoittaa tai tappaa toisia. Niitä on tarkoitus käyttää itsepuolustukseen, muiden auttamiseen ja ihmisten elämän parantamiseen. Tekniikoilla voi aiheuttaa kovaa kipua, joka saa vastustajan menettämään taisteluhalunsa. Kipua aiheutetaan hyökkäämällä kipupisteisiin, jotka perustuvat perinteiseen itämaisen lääketieteenseen. Lajin periaatteiden mukaisten tekniikoiden sekä voiman oikealla suuntaamisella pienelläkin voimalla voidaan saada aikaan suuria vaikutuksia.

Goju ittai – Kova ja pehmeä yhdessä
Tapa vastata erilaisiin hyökkäyksiin: Goho (kova tekniikka) sisältää esimerkiksi lyöntejä, potkuja, väistöjä ja torjuntoja. Juho (pehmeä tekniikka) sisältää esimerkiksi hämäyksiä, irrotuksia ja nivelvääntöjä. Tekniikoissa go ju ittai tarkoittaa sitä, että vaikka goho ja juho koostuvat omista elementeistään, ne täydentävät
ja tukevat toisiaan ja toimivat yhdessä tehokkaasti. Tekniikoiden soveltamisessa tämä tarkoittaa, että goho-tekniikoissa on pehmeitä-elementtejä ja juho-tekniikoissa kovia-elementtejä.

Tekniikoiden kovien ja pehmeiden piirteiden suhdetta voi verrata hampaisiin ja huuliin. Huulet ovat pehmeät eikä niillä ei voi purra tai hienontaa kuten hampailla. Kuitenkin ilman huulia hampaiden jauhama ruoka tippuisi suusta, eikä syömisestä tulisi mitään. Yhdessä huulet ja hampaat pystyvät täydentämään toistensa
tehtäviä.

Kumite shutai – Pariharjoittelu on ensisijaista
Vahvemmiksi ja kypsemmiksi yhteistyön avulla: Shorinji Kempossa pariharjoittelu on tärkeää, sillä sen
avulla opitaan taitoja, joita ei pysty oppimaan yksin. Näitä ovat esimerkiksi ma’ai (etäisyys) ja kyojitsu (heikko/vahva asema)
hyökkäyksessä ja puolustuksessa. Myös tilanteet, jotka syntyvät vastustajan liikkumisen vuoksi. Tavoitteena ei ole siis pelkästään tehdä itsestään vahvempaa vaan myös kehittää yhteishenkeä. Tehdään yhteistyötä ja kasvetaan vahvemmiksi yhdessä ystävien ja kanssaharjoittelijoiden kanssa. Näin kahden henkilön harjoittelu yhdessä johtaa sekä tekniikan että luonteen kehittymiseen.

Jokaisen harjoittelijan tulee ymmärtää Shorinji Kempon filosofiaa. Vaikka Shorinji Kempo on Japanissa rekisteröity uskonnoksi – Kongo Zen Sohonzan Shorinji, on se länsimaalaisen ihmisen kannalta elämän filosofia. Se ei ota kantaa kuoleman jälkeiseen elämään, vaan se pyrkii opettamaan kuinka ihminen voi elää elämänsä onnellisena tässä ja nyt.