Seurat

Branchit ja seurat
Kuten monissa muissakin budolajeissa Suomessa Shorinji Kempo -toimintaa pyörittävät paikallisella tasolla voittoa tuottamattomat rekisteröidyt yhdistykset – seurat. Seurojen toimintaa ohjaavat niille kullekin hyväksytyt yhdistyksen säännöt, jotka taas noudattavat Suomen yhdistyslakia. Yhdistykset hoitavat harjoituspaikkojen vuokraamisen, jäsenmaksujen keräämisen ja muut toiminnan kannalta olennaiset raha- ja hallintoasiat. Seuran käytännö toiminnasta vastaa sille valittu hallitus ja toimihenkilöt. Harjoittelijat – kenshit – liittyvät paikallisen yhdistyksen jäseniksi. Yhdellekään vetäjälle ei makseta palkkaa tai palkkiota ohjaamisesta. Shorinji Kempo seurat kuuluvat Suomen Shorinji Kempo liittoon FSKF, joka taas kuuluu kansainväliseen World Shorinji Kempo Organization:iin WSKO. Tätä kautta myös kenshit ovat WSKO:hon rekisteröityjä harjoittelijoita.

Zazen mietiskely

Mikä on ”Branch”?
Maailmanlaajuisesti WSKO:n alainen toiminta on organisoitu ns. Branch:eihin – japaniksi Shibu. Branch on englantia ja tarkoittaa ”oksaa” tai ”haaraa”. Sen toimintaa johtaa Branch master – jap. Shibu-chō, pääopettaja, jonka on oltava vähintään 3. Dan ja hänellä on oltava WSKO:n hyväksyntä toiminnalle. Branch masterin vastuulla on koko branchin opetus ja toiminta. Hänellä on usein assistant branch master ja apuopettajia auttamassa. Tiukkojen perustamisvaatimusten tavoitteena on pitää Shorinji Kempo opetuksen taso korkeana.

Shorinji Kempo seura tai harjoituspaikka ei ole aina itsenäinen branch vaan voi toimii jonkin virallisen branchin alaisuudessa. Näin tapahtuu usein, kun toiminta on alkamassa uudella paikkakunnalla. Shorinji Kempoa ei ole mahdollista harrastaa kuulumatta WSKO:n hyväksymään branchiin, jota johtaa WSKO:n hyväksymä branch master.

Kaikissa Brancheissä ja harjoituspaikoissa harjoitellaan täysin samaa Shorinji Kempoa – samoja tekniikoita ja filosofiaa samoilla vyökoevaatimuksilla. Shorinji Kempossa ei ole eri suuntauksia tai tyylihaaroja. Harjoittelijat ovat tervetulleita vierailemaan ja harjoittelemaan missä tahansa muussa branchissä tai harjoituspaikassa sekä Suomessa että muualla.

Harrastusmahdollisuudet
Suomessa Shorinji Kempoa voi harrastaa seuraavissa harjoituspaikoissa/seuroissa: